Rusel Al-Aukaili

Raza Advocaten

Rusel Al-Aukaili

Juridisch medewerker

Rusel is een laatstejaars rechtenstudent met een grote passie voor de advocatuur binnen het strafrecht.

Haar grote streven is om een succesvolle strafrechtadvocaat te worden.

 

Ons Team