Bent u gedagvaard?

Wanneer u gedagvaard bent of in het kader van een strafzaak voor de rechter te verschijnen heeft u het recht een advocaat in te schakelen om u te verdedigen. Schakel in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk mr H. Raza in, in verband met termijnen voor het opgeven van getuigen en mogelijke verzoeken tot aanhouding.

De Zitting
Op de zitting onderzoekt de Rechtbank de aantijgingen van de Officier van Justitie, formuleert de Officier van Jusitite een strafeis en heeft u de kans zich tegen de aantijgingen te verdedigen.

Uw raadsman dient u op de zitting met raad en daad bij te staan, waarbij een grondige voorbereiding van de zaak onontbeerlijk is. Kennis van iedere millimeter van het dossier, een grondige kennis van de jurisprudentie en de vaardigheid om dit te combineren tot een heldere, stevige en doeltreffende pleitnota is een minimale voorwaarde voor een kundige verdediging.

Wanneer u kiest voor mr H. Raza als uw raadsman, dan bent u verzekerd van al deze vaardigheden plus veel meer.

Moet u als getuige in een strafzaak verschijnen?
Als getuige bent u niet verplicht om bij de politie te verschijnen, noch aldaar een verklaring af te leggen.

Wel dient u na oproeping bij de Rechter-Commissaris of de zittingsrechter te verschijnen.
In principe dient u ook een verklaring af te leggen, behoudens als u door vragen te beantwoorden uzelf zou kunnen belasten, of wanneer u getuigt in een zaak van een naast familielid. In zo een geval heeft u een verschoningsrecht en hoeft u op zulke vragen geen antwoord te geven. Het is handig om alvorens u een verklaring aflegt mr H. Raza in te schakelen, opdat u goed voorbereid en op de hoogte van u rechten het verhoor ingaat.