Heeft u een advocaat nodig?

Zijn familieleden of vrienden van u aangehouden?
Wanneer familieleden of vrienden van u zijn aangehouden heeft u het recht een advocaat in te schakelen om ze te bezoeken. In dat geval treedt de advocaat als gekozen raadsman op. Hij dient de client te bezoeken en hem uit te leggen door wie hij is ingeschakeld en de vraag te stellen of client zijn rechtsbijstand wenst. Neem in voorkomende gevallen contact op met mr H. Raza.