Bent u ontboden door de politie?

De politie ontbiedt verdachten van een strafbaar feit middels een brief om op het bureau te verschijnen voor verhoor. Neemt u in zo een geval zo spoedig mogelijk contact op met mr H. Raza, opdat u goed voorbereid naar het verhoor gaat. Rechters hechten veel waarde aan de inhoud van een eerste verhoor bij de politie, daarom is het erg belangrijk goed voorbereid te zijn en op de hoogte te zijn van uw rechten.

Het politiebureau
Onthoudt u altijd dat niemand ooit beter is geworden van verklaren!
De politie heeft de bevoegdheid een verdachte aan te houden wanneer er sprake is van een redelijk vermoeden van betrokkenheid bij een strafbaar feit.
Beroept u zich totdat u uw advocaat spreekt op uw zwijgrecht. Dit is in (nagenoeg) alle gevallen het beste advies.

Na maximaal 6uur verhoor dient de politie te beslissen of ze u langer willen vasthouden in het kader van verder onderzoek. Als dat zo is, wordt u inverzekering gesteld. Daarbij heeft u het absolute recht om uw eigen advocaat te kiezen. Geef dus in voorkomende gevallen mr H. Raza door als voorkeursadvocaat. Hierdoor zult u verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardig juridische rechtsbijstand. Nadat uw advocaat is gearriveerd kunt u in samenspraak met hem beslissen om al dan niet te verklaren.

De politie kan u in principe nog 3 dagen vasthouden. Deze periode kan met nog eens 3 dagen worden verlengd.

De Rechter-Commissaris
Mocht de politie u langer dan 3 dagen en 15 uur willen vasthouden, dan dient de politie u wel binnen die termijn u voor de Rechter-Commissaris voor te geleiden. De Rechter-Commissaris toetst of uw aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig zijn. Is het een en ander onrechtmatig, dan kan de Rechter-Commissaris u op vrije voeten stellen.
Ook kan de Officier van Justitie een zogeheten vordering inbewaringstelling bij de Rechter-Commissaris indienen. Dit houdt in dat de Rechter-Commissaris na de toetsing van uw aanhouding en inverzekeringstelling moet oordelen of er een stevige verdenking bestaat met betrekking tot een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en of er sprake is van een grond om u vast te houden. Bij een grond moet u bijvoorbeeld denken aan herhalingsgevaar.

Ook kan de Rechter-Commissaris u vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals de mogelijkheid dat u bij verdere detentie uw baan kwijtraakt, de bewaring schorsen en u alsnog op vrije voeten stellen.

Mocht de Rechter-Commissaris in verband met de vordering inbewaringstelling toch vinden dat u vast moet blijven zitten, dan geeft hij een bevel af voor de duur van 14 dagen. U zult in dat geval naar een Huis van Bewaring worden gebracht.

De Raadkamer
De Raadkamer kan op vordering van de Officier van Justitie beslissen om u nog 90 dagen vast te houden. Wederom vindt er een toets plaats, waarbij gekeken wordt naar de vraag of er een stevige verdenking jegens u bestaat en of er een reden is u langer vast te houden. Ook de raadkamer kan beslissen de voorlopige hechtenis te schorsen.